Natuurspeeltuin

Mogelijkheden om te komen spelen

natuurspeeltuin_200Natuurspeeltuin

Wil je lekker buiten komen spelen in een speeltuin in het dorp? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!! Kom spelen en doe mee met onze speel-werkdagen.

Groen als middel

Spelen in het groen en met de natuur zorgt ervoor dat kinderen zich, zowel fysiek als mentaal, op een gezonde en veelzijdige manier kunnen ontwikkelen. Creativiteit, samen spelen, respect voor het milieu, het vormen van gedrag en het ontwikkelen van zintuigen zijn belangrijke kenmerken.

Wij willen deze kans benutten en bij de herinrichting van de speeltuin de nadruk leggen op een natuurlijke inrichting. Een speeltuin waarin natuur een belangrijke plaats inneemt: De esthetische natuur – de zintuiglijke aantrekkingskracht, genieten, spelen, verbeelden, vormgeven -, de integrerende natuur – die uitdaagt tot ontdekken en onderzoeken – en de gebruiksnatuur – spelen en werken met natuurmaterialen.

Het kind staat centraal

Waar bij traditioneel spelen het ‘spel’ bedacht wordt door volwassenen, staat bij “Geroezemoes in de speeltuin” het initiatief van het kind centraal.

“Toen wij vroeger met vriendjes en vriendinnetjes buiten speelden, hadden we vaak genoeg aan wat rondslingerende takken, een mooie waterplas of een aantal paaltjes. Door deze eenvoudige middelen die de directe omgeving bood, konden we de wereld om ons heen ontdekken en onze eigen avonturen bedenken.”

Een zeldzaamheid in de huidige tijd omdat ons leefomgeving steeds meer versteend, het verkeer een steeds belangrijkere rol is gaan spelen en de huidige speelplaatsinrichting weinig tot geen verandering meer toelaat.

De natuurspeeltuin in aanleg

De natuurspeeltuin wordt nog aangelegd, en is daarom nog niet geopend. Binnenkort start een crowdfundingsactie om een zand-water tafel en een klimtoestel te kunnen aanleggen. En we kunnen zeker nog mensen gebruiken die met ons willen meedenken en meedoen in het aanleggen van de natuurspeeltuin. Dus kom eens langs of mail ons voor een afspraak.